Håkan är historisk

Kontakta oss


Tack alla sponsorer!
Du hittar dem Här. Genom att klicka på önskad ruta länkas du direkt till sponsorns egen hemsida.

Plusgiro: 44 93 17-7Håkan är historisk!

I Eksjö är Håkan Åkvists namn synonymt med Eksjö Schackklubb. Det faller sig helt naturligt med tanke på att han varit med i gemet drygt ett halvsekel, som spelare och som ledare. En hel rad av klubbens främsta spelare har fått sin schackliga skolning av Håkan personligen via ungdomsschacket och biblioteksschacket. Det är också Håkan som varit primus motor vid ett antal internationella turneringar som arrangerats i Eksjö. Han personifierar också klubbens framgångar i Allsvenskan och Elitserien. Vi finner hans namn i föreningsrullorna första gången redan i början av 1960-talet. Över 50 år sedan... Tanken svindlar, för det var ju inte så länge sedan, kan det tyckas. Genom sitt utomordentliga och mångåriga engagemang är Håkan historisk.


På hemsidan hittar vi sedan en tid en synnerligen faktaspäckad och intressant krönika över klubbens sekellånga existens. Vid tidigare jubileer har Eksjö SK publicerat en jubileumsskrift. Som hundraåring har klubben klivit ut i den digitala världen till glädje för alla schackhistoriskt intresserade. Tack Håkan för att du lagt ned ett enormt arbete på att samla in alla uppgifter och resultat och sedan förpackat dem i aptitlig form. När nu klubben är på väg in i sitt andra sekel får vi hoppas att detta blir lika framgångsrikt som det första.


GOTT NYTT SEKEL!

Bernt Andersson, f.d. sekreterare (som känt Håkan sedan 1969)